top of page

תנאים והגבלות של Cytryn Medical Center

אנא קרא תנאים ותנאי שימוש אלה

תנאי שימוש אלה הם הסכם משפטי ("תנאים אלה") בינך לבין Cytryn Medical Center ("Cytryn Medical Center" או "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו"), הקובע תנאים והגבלות שלפיהם אתה רשאי גש והשתמש בשירותים ובתכונות הזמינים באתר האינטרנט של ד"ר Cytryn Medical Center הממוקם בכתובת cytrynmedicalcenter.com וכן בכל אתרי האינטרנט האחרים בבעלות, מופעלת, ברישיון או בשליטת ד"ר Cytryn Medical Center, ואתרי אינטרנט מסויימים מסוימים המקושרים ל- האמור לעיל (יחד, "אתרי האינטרנט").

על ידי גישה או שימוש בשירותים, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תיגש לשירותים ואל תשתמש בהם.

על ידי שימוש בשירותים, אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי:

(1) אתה אדם בן שמונה עשרה (18) לפחות;

(2) יש לך את הסמכות והסמכות המשפטית להסכים לתנאים אלה ולהיות מחויבים אליהם;

(3) אם סיפקת לנו מידע בקשר לשימוש שלך בשירותים, מידע זה נכון ומדויק.

אנו עשויים לשנות ולעדכן תנאים אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המשך השימוש שלך בשירותים יהווה את הסכמתך לשינויים אלה ולגרסה הנוכחית של תנאים אלה.

השירותים אינם מספקים ייעוץ רפואי

המידע והתכנים בשירותים, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, תמונות, סרטונים וחומרים אחרים הכלולים בשירותים מיועדים למטרות מידע בלבד ואינם מיועדים כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי, עזרה, אבחון או טיפול . פנה תמיד לייעוץ של הרופא שלך או ספק שירותי בריאות מוסמך אחר בכל שאלה שיש לך בנוגע לטיפול הרפואי שלך, ולעולם אל תתעלם מייעוץ רפואי מקצועי או תעכב את בקשתך בגלל משהו שקראת בשירותים או באמצעותם. שום דבר הכלול בשירותים אינו נועד להוות אבחנה או טיפול רפואי. שום דבר בשירותים אינו מיועד כהמלצה או אישור לכל בדיקה, מוצר, נוהל, חוות דעת או מידע אחר שעשויים להיות מוזכרים בשירותים. הסתמכות על כל מידע המופיע בשירותים, לרבות אך לא רק מידע המסופק על ידי אנשי Cytryn Medical Center או על ידי משתמשים אחרים של השירותים, היא על אחריותך בלבד.

Cytryn Medical Center אינו מתחייב לדיוק, שלמות, עדכניות או שימושיות של הדעות, העצות, התוכן, השירותים או מידע אחר הניתנים דרך השירותים או באינטרנט בדרך כלל. השירותים עשויים להכיל חומרים או מידע הקשורים לבריאות או רפואיים שאתה עשוי למצוא בוטה מינית או פוגענית אחרת.

Cytryn Medical Center ולשותפיו, לנותני הרישיונות והספקים שלו אין שליטה ואינם מקבלים אחריות על ציותך לחוקים החלים על המדינה או מדינת מגוריך.

זכויות והגבלות קניין רוחני

Cytryn Medical Center מעניק לך בזאת זכות אישית, לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, מוגבלת, ניתנת לביטול, להשתמש בשירותים למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד ובהתאם לתנאים אלה. אתה מסכים לא להשתמש בשירותים לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא מוגבל לכל מטרה מסחרית, ללא הסכמה מראש ובכתב של Cytryn Medical Center. לדוגמה, אינך רשאי (ואינך רשאי להורות או לאשר לכל גורם אחר), (1) למתג במשותף כל אתר אינטרנט, אפליקציה או כל חלק מהם, (2) למסגר כל אתר או כל חלק ממנו (לפי האתר יהיה להופיע באותו מסך עם חלק מאתר אחר), או (3) לקשר אתר אינטרנט כלשהו לכל אתר אחר. "מותג משותף" פירושו להציג שם, לוגו, סימן מסחרי או אמצעי ייחוס או זיהוי אחר של צד כלשהו באופן שסביר להניח שייתן למשתמש בשירותים את הרושם שלצד זה יש את הזכות להציג, לפרסם או להפיץ את השירותים או כל תוכן הנגיש בתוך השירותים. אתה מסכים לשתף פעולה עם Cytryn Medical Center כדי לגרום להפסקה מיידית של כל מיתוג משותף, מסגור או קישור בלתי מורשה.

Cytryn Medical Center אינו מתחייב לדיוק, שלמות, עדכניות או שימושיות של הדעות, העצות, התוכן, השירותים או מידע אחר הניתנים דרך השירותים או באינטרנט בדרך כלל. השירותים עשויים להכיל חומרים או מידע הקשורים לבריאות או רפואיים שאתה עשוי למצוא בוטה מינית או פוגענית אחרת.

Cytryn Medical Center ולשותפיו, לנותני הרישיונות והספקים שלו אין שליטה ואינם מקבלים אחריות על ציותך לחוקים החלים על המדינה או מדינת מגוריך.

הסכמה לשימוש בנתונים

אתה מסכים כי בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, Cytryn Medical Center עשוי לאסוף ולהשתמש בנתונים טכניים ומידע קשור - כולל אך לא רק מידע טכני על המכשיר, המערכת והאפליקציה שלך וציוד היקפי - שנאסף מעת לעת כדי להקל על האספקה של עדכוני תוכנה, תמיכת מוצרים ושירותים אחרים לך (אם יש) הקשורים לשירותים. Cytryn Medical Center עשוי להשתמש במידע זה, כל עוד הוא בצורה שאינה מזהה אותך אישית, כדי לשפר את מוצריו או לספק לך שירותים או טכנולוגיות.

מרפאה זו עשויה גם ליצור עמך קשר באמצעות סקרים כדי לערוך מחקר לגבי דעתך על שירותים נוכחיים או על שירותים פוטנציאליים חדשים שעשויים להיות מוצעים. מפעל זה אינו מוכר, משכיר או מחכיר את רשימות הלקוחות שלו לצדדים שלישיים. תרגול זה עשוי לשתף נתונים עם שותפים מהימנים כדי לעזור לנו לבצע ניתוח סטטיסטי, לשלוח לך דואר אלקטרוני או דואר, לספק תמיכת לקוחות או לארגן משלוחים. נאסר על כל צדדים שלישיים כאלה להשתמש במידע האישי שלך למעט כדי לספק שירותים אלה והם נדרשים לשמור על סודיות המידע שלך. נוהג זה אינו משתמש או חושף מידע אישי רגיש, כגון גזע, דת או השתייכות פוליטית, ללא הסכמתך המפורשת.

מדיניות תקשורת

במידה והפונקציונליות הבאה קיימת בשירותים, Cytryn Medical Center שומר לעצמו את הזכות אך אינו מחויב לבצע את כל הפעולות הבאות או את כולם:

(א) להקליט את הדיאלוג בכל חדרי צ'אט ציבוריים;

(ב) לחקור כל טענה לפיה תקשורת אינה תואמת את תנאי סעיף זה ולקבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר או לבקש את הסרת התקשורת;

(ג) הסר כל תקשורת שלפי שיקול דעתה הבלעדי של Cytryn Medical Center היא פוגענית, בלתי חוקית, משבשת, או שאינה עומדת בתנאים אלה בדרך אחרת;

(ד) להפסיק את הגישה שלך לשירותים או כל אזור בהם על כל הפרה של תנאים אלה;

(ה) לפקח, לערוך או לחשוף כל תקשורת בשטחים הציבוריים; ו

(ו) לערוך או למחוק כל תקשורת שפורסמה בשירותים, ללא קשר לשאלה אם תקשורת כזו מפרה תקנים אלה.

אין אחריות

השירותים ניתנים על בסיס "כפי שהם" ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא מוגבלת לכל אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או בעלות. Cytryn Medical Center מתנער בזאת מכל אחריות כזו. Cytryn Medical Center אינו מתחייב כי התכנים הכלולים בשירותים יהיו ללא הפרעות או תקלות, כי יתוקנו פגמים או שהשירותים או השרתים המעמידים את השירותים לזמינים נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. Cytryn Medical Center אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג בנוגע לשימוש, או תוצאה של שימוש, בתכנים בשירותים מבחינת דיוק, מהימנות או אחר. השירותים עשויים לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס, והמרכז הרפואי Cytryn עשוי לבצע שינויים או שיפורים בכל עת. Cytryn Medical Center אינה מתחייבת שהשימוש שלך בשירותים לא יפר את זכויותיהם של אחרים ואינו נוטל אחריות או אחריות לשגיאות או השמטות בתכנים המופיעים כאן.

על ידי גישה לשירותים, אתה לוקח על עצמו את כל האחריות והסיכון ביחס לשימוש שלך בשירותים ובכל מוצר או שירות המתואר כאן.

הגבלת אחריות

בשום פנים ואופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל גורם אחר בגין כל עונש, מיוחד, מקרי, עקיף או כל אחד מהמנהלים, הקצינים, השותפים, העובדים, הסוכנים, הנציגים, הצוות הרפואי, היורשים או הנציגים שלו. נזקים תוצאתיים באשר הם, ככל שיהיו (לרבות, ללא הגבלה, רשלנותנו), לרבות, ללא הגבלה, נזקים הנובעים מאובדן שימוש, נתונים, מכירות, מוניטין או רווחים, בין אם הודע לנו על אפשרות כזו ובין אם לאו, או במסגרת כל תיאוריה משפטית או שוויונית, בנזיקין, בחוזה, בשוויון, או בכל דרך אחרת, הנובעת או בקשר עם השימוש שלך בשירותים.

התרופה היחידה והבלעדית שלך לאי שביעות רצון מהשירותים היא הפסקת השימוש בשירותים. כל המידע מועבר על גבי מדיום שאינו בשליטתו וסמכות השיפוט של Cytryn Medical Center. בהתאם לכך, Cytryn Medical Center לא נוטל על עצמו כל אחריות על עיכוב, כשל, הפרעה או השחתה של כל מידע או מידע אחר המועברים בקשר עם השימוש בשירותים או באתרים או שירותים אחרים שאליהם ניתן לגשת באמצעות השירותים.

עניינים שפוי

אתה תשפה ותשמור על Cytryn Medical Center, המנהלים, נושאי המשרה שלו, שלוחותיו, עובדיו, סוכנים, נציגים, צוות רפואי, ממשיכי דרכו והשליחים ("הצדדים המשופים") מכל הפרה שלך של תנאים אלה, לרבות כל שימוש ב השירותים מלבד האישורים המפורשים בתנאים אלה. אתה מסכים שלצדדים המשופרים לא תהיה כל אחריות בקשר לכל הפרה כזו או שימוש בלתי מורשה.

כללי

תנאים אלה ניתנים לשינוי על ידי Cytryn Medical Center בכל עת, ושינוי כזה ייכנס לתוקף מיד עם הפרסום. אתה מסכים לעיין בתנאים אלה מעת לעת כדי להיות מודע לשינוי כזה, והגישה או השימוש שלך בשירותים ייחשבו כקבלתך להסכם המשונה.

זכויות יוצרים 2023 Cytryn Medical Center. כל הזכויות שמורות.

צור קשר

לקביעת תור או אם יש לכם שאלות, אנא פנו אלינו במספר 053-398-4589,
או מלאו את הטופס למטה:

053-398-4589

053-398-4589

שעות פתיחה

ראשון: סגור

שני: 15:00 - 19:00

שלישי: סגור

רביעי: 13:00 - 19:00

חמישי: 13:00 - 19:00

שישי: 9:00 - 13:00

שבת: סגור

תודה שפנית אלינו.

ניצור איתך קשר בהקדם.

  © 2023 Cytryn Medical Center - Dr. Denise I. Cytryn 

Terms & Conditions

bottom of page